Over Ons

Een stabiele en professionele organisatie is essentieel om van toegevoegde waarde te kunnen zijn.
Onze visie is derhalve gebaseerd op het waarborgen van de continuïteit. Deze visie wordt gedragen door zeer betrokken medewerkers, met een grote kennis van zaken.

Verantwoord ondernemen
Continuïteit wordt gewaarborgd door aandacht voor milieuaspecten. Onze bedrijfsvoering heeft effect op het milieu. Binnen het kader van verantwoord ondernemen is het daarom van groot belang om hier maatregelen te treffen. 

UC neemt deel aan het Lean & Green programma van Connect, binnen dit programma wordt gewaarborgd dat Co2 emissies en daarmee het gebruik van natuurlijke bronnen tot een minimum wordt beperkt.

Onder andere vernieuwing en innovatie in het wagenpark, waarin de hoogste Euro-normen zijn vertegenwoordigd, zorgen voor een reductie van de Co2 emissie. Hiernaast hebben het nauwgezet monitoren en verbeteren van de verbruikscijfers van ons wagenpark uiteraard een grote prioriteit.