Lean & Green Star Award

Een aantal jaar geleden startten wij met het Lean & Green programma van organisatie Connect.
Door het schrijven van een plan van aanpak stelden wij onszelf als doel om een relatieve CO2 besparing van minimaal 20% te gaan realiseren.
Deze besparing moest gerealiseerd worden binnen 5 jaar ten opzichte van het nulmeting jaar 2011.

Onlangs heeft een externe partij onze resultaten getoest en vastgesteld dat wij de geplande doelstelling van 20% hebben behaald!

Dit betekent dat wij ons trotse winnaar van de Lean & Green STAR award mogen noemen.
De behaalde Star Award laat zien dat UC Logistics & Forwarding bewust bezig is met maatschappelijk verantwoord ondernemen met oog voor CO2 footprint.